Manipülasyon Nedir?

Manipülasyon Nedir? Manipülasyon, kişinin başkalarının düşüncelerini, davranışlarını, duygularını o kişiye belli etmeden yönlendirmesi, kendi istekleri doğrultusunda değiştirmesine denir. Manipülasyon manipülatörün, manipülasyon yapanın, hareketlerin ve tekniklerine göre belirlenir. Psikolojik bir teknik ve etikmiş gibi görünse de manipülasyon aldatıcı ve acımasızcadır. Neden Manipülasyona İhtiyaç Duyarız? Biz insanlar yönetmeyi, yönlenirci olmayı, sözümüzü başkalarına geçirmeyi severiz. Lakin şöyle bir ayrıntıyı her seferinde atlıyoruz. Bütün insanlar farklı; psikolojilerini, tepkilerini tahmin edemeyeceğimiz ve herkesi aynı kefeye koyup bir tutamayacağımız için emir…

"Manipülasyon Nedir?"

Marshmallow Deneyi Nedir?

Marshmallow Deneyi Nedir? Marshmallow deneyi, kişinin bugün önüne sunulan kısa süreli fırsat ile uzun vadeli vaat arasında yaptığı seçimi araştırır. Kısaca sabır ve geleceğe yatırımı seçme olasılığının hesaplandığı bir deneydir. Deney ana hatları ile şu şekilde yapılmıştır: 3-6 yaş aralığındaki çocuklar bir odaya alınır ve önlerine bir miktar marshmallow konulur. Onlara 15 dakika içinde geleceklerini ve marshemllowlara dokunmamaları gerektiğini söylerler. Geldikleri zaman daha çok marshmallow vereceklerini de eklerler. Çocuk ise bunu kafasında şöyle kurgular: Önünde…

"Marshmallow Deneyi Nedir?"

Milgram Deneyi Nedir?

Milgram Deneyi Nedir? 1961 yılından 1974 yılına kadar çeşitli deneyler içeren Stanley Milgram tarafından itaat ölçmek amacıyla yapılmış bir deneydir. Stanley Milgram, Nazi dönemi politikasından yola çıkarak insanların neden ve neye itaat ettiğini bulmaya çalışır. Bu deneylerin sonucunda Milgram korkunç sonuçlara ulaşır. Hiçbir zorlama olmaksızın insanlar bir bilim insanının emirlerine yüksek oranlı itaat göstermişlerdir. Bilim adamı deneyde otorite sahibi güç olarak yer alır. Otorite dediğimiz olgu iki şey olmadan oluşmaz. İlki otorite sahibi kişi, ikincisi…

"Milgram Deneyi Nedir?"

Sizi Motive Edecek 40 Motivasyon Sözü

Sizi Motive Edecek 40 Motivasyon Sözü Motivasyon hayatın her anında ihtiyacımız olan bir nevi bize azim, hırs kazandıran, güçlü duyguların sonunda oluşan hedefe giden yolda ya da hayatımıza sadece devam etmemizi sağlamak için temel ihtiyaçlarımıdan biridir. Motivasyonu olmayan insanın isteği yoktur. İsteklerimiz bize çalışmak, yola devam etmek için amaç kazandırır. Motive olmak dediğimiz eylem insanın aklındaki şeyi yapma isteğiyle dolmasıdır diyebiliriz. Motivasyon kazandırdığı kadar motivasyonu kaybettirecek olaylar da yaşarız, filmler izleriz, kitaplar okuruz. Bazen bir…

"Sizi Motive Edecek 40 Motivasyon Sözü"

Panik Bozukluk Nedir?

Panik Bozukluk Nedir? Aniden ortaya çıkan kaygı nöbetlerine panik atak denir. Genelde travma sonrası tetikleyiciler ile başlar. Düzenli olarak bir korku ve panik hissinin etkisi altında kalınılması sonucu ortaya çıkan bir tür aksiyete bozukluğudur. Panik atak yaşayan herkesin panik bozukluğu vardır diyemeyiz. Çünkü her insan hayatının belli dönemlerinde çeşitli sebeplerden panik ataklar geçirebilir. Bu panik ataklar panik bozukluğu yüzünden ya da yalnızca geçirdiği dönemsel stres, yaşadığı anlık korkular sebebiyle oluşabilir. Panik bozukluğu demek için sık…

"Panik Bozukluk Nedir?"

Pazartesi Sendromu Nedir?

Pazartesi Sendromu Nedir? Pazartesi günü, dünyadaki zamandan haberdar olan her insan için haftanın ilk günüdür diyebiliriz. Bazı farklar olsa da bahsi geçen pazartesi sendromu, adını haftanın ilk gününden aldığı için ilk gün sendromu olarak da adlanırılabilir. Hafta sonu; çalışan, okuyan yani bir işi, meşguliyeti olan hemen hemen herkes için yedi günlük süreçteki iki günlük tatildir. Ve insanlar iki gün dinlendikten sonra tekrar zorunda oldukları işlerine, sorumluluklarına dönmekte zorluk çekerler. Tekrar kalabalığa, ciddiyete, trafiğe dönmek istemezler.…

"Pazartesi Sendromu Nedir?"

Psikoloji Nedir?

Yunanca psykhe yani (ruh) ve yine kökeni Yunanca olan dia ve logos kelimelerinden bir araya gelmiş velogos yani (bilgi) kelimelerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur ve ruhbilim anlamına gelir. İnsan ruhunun düşünce ve durumunu inceleyen bir bilim olmakla beraber insan olgusunu da belirli başlıklar altına ayırmaya çalışır. Tüm bilimler içinde bakıldığı zaman belki de keşfedilmeye en açık olanı psikolojidir. Çünkü psikoloji insan ve bazında inceleme yapar ve hareketlerini, duygularını ve düşüncelerini belirlenen kalıplara sıkıştırıp bir sonraki adımı takip etmek imkansızdır. İnsan öngörülemezdir. Psikoloji ise bu öngörülemezliği hiçe saymadan insanların ve hayvanların davranışlarının nedenlerini araştırır.

İnsan doğar, büyür ve ölür. Yaşantısını toplum içinde sürdüren insan, sosyal ilişkiler ve birebir ilişkilerde psikoloji biliminin yardımı ile kendini ve çevresini tanıyarak öne çıkar. Psikoloji insanın her türden davranışını sürekli olarak incelediği için bireye kendini tanıma alanı sağlar. Böylece daha bilinçli bireyler oluşur.

psikoloji

İlk olarak Alman filozof Christian Wolff (1676-1754) tarafından kullanılan bu tabir, 1879’da Alman psikolog Wilhelm Wundt tarafından Leipzig’de kurulan psikoloji laboratuvarı ile deneysel bilim ünvanı almıştır. Daha sonra Amerika ve Avrupa’da bir çok yerde laboratuvarı açılmış, Türkiye’de ise Mazhar Osman’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni kurmasıyla önem kazanmıştır.

Psikoloji insani bir bilim olduğu için bir başta suçun anlaşılmasını ele alan Kriminoloji ve diğer bilimlere çok yardımı olur. Bahsi geçen davranışlar insana ait olduğu için tıptan ayrılamaz bir bilimdir. Psikoloji insanın ruh sağlığının yerinde olmasını sağlar. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütünün insanın ruhen ve bedenen sağlıklı olması tanımına uyar. Yani psikoloji tıp ile iç içedir diyebiliriz.

Psikoloji genel olarak bakıldığında bir çok alanda kullanılır. Eğitimde insan nasıl öğrenir, etkili öğrenme yöntemleri nelerdir, neler odaklanmaya yardımcı olur gibi sorulara cevap verir. Travma geçiren insanlar psikolojiden yararlanarak tedavi olabilir ya da başa çıkmayı öğrenebilirler. İş dünyasında ise kimlerin işe alınması gerektiğine psikolojiden faydalanarak karar vermek uzun soluklu bir çalışma ortamında yarar sağlar. Takım çalışmasını arttırmak ve birlikte başarmanın ne demek olduğunu da psikoloji çok rahat bir şekilde açıklayabilir. Üretkenliğin nasıl arttırılacağı ve tahammülün nasıl geliştirileceği konularında da çoğu zaman psikoloji bize yardımcı olur. Çocukların psikolojik durumlarını anlayabilmek için ise psikoloji pedagoji ile iç içe çalışır. Çocuklara nasıl davranılması gerektiğini, tepkilerin etkilerini, bir çocuğun iyi yetiştirilmesinin ne anlama geldiğini açıklama konusunda yardımcı olur.

psikoloji

Pazarlama stratejileri geliştirilirken markayı halka güvenilir göstermek çok önemlidir. Psikoloji bu konuda halkın isteklerini, zaaflarını ve rahatsız olabileceği şeyleri tespit ederek markanın hem itibarını korumasına yardımcı olur hem de talep arttırıcı yöntemler sunarak insanların istekleri yönünde marka eğilimi oluşturur. Tüketim, insanların en çok ihtiyaç duyduğu ürün yani talep çerçevesinde gerçekleşen pazarlama, psikoloji yardımı olmadan yapılamaz. Alışveriş merkezlerinin içi de insanların alışveriş yapmasına yönelik materyaller içerir. Örneğin alışveriş merkezlerinde pencere yoktur. Bu zamanın kontrolünü elimizden alır. Ya da restorantlar her zaman alışveriş merkezlerinin en üst katında yer alır. Nedeni ise yukarı çıkarken diğer mağazaları da görmenizdir. Merdivenler genelde alakasız yerlerde başlar ve biter. Bunun da nedeni bir öncekinde olduğu gibi daha fazla ürün ile karşı karşıya gelmenizdir. Siyasetin de bir nevi pazarlama ürünü olduğunu düşünürsek insan psikolojisine yön vermek için siyasette de hangi kıyafeteler giyilmeli ve hangi cümleler kurulmalı sorularına cevap niteliğindedir psikoloji.

Deneysel Psikoloji Nedir?

psikoloji

Deneysel psikoloji insan zihnini anlayabilmek adına yapılan deneyler ve laboratuvar çalışmalarından oluşur. Kesin bir sonuca ulaşmak isteyen araştırmacıların çoğu bu yöntemi uygular. Tarihe bakıldığında geçmişte yüzlerce psikolojik deney ve sağlamaları yapılmıştır. Hemen hemen bütün psikolojik deneyler belirlenen gözlemciler ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilir.

Psikolog Nedir?

Çeşitli terapiler ile hastaların psikolojik sorunlarını teşhis ve tedavi eden doktorlara psikolog denir. İnsanların nesli tükenmedikçe psikoloğa olan ihtiyaç tükenmeyecektir. Psikolojik rahatsızlıklar genelde travmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu travmaları su yüzüne çıkarmak, hastaya kabul ettirmek, yüzleşmesini sağlamak ve tedavi etmek psikoloğun görevidir. Psikoloğa gitmek sizi hasta yapmaz. Normal denilen psikolojik bir düzeye sahip her insan dönemsel olarak geçirdiği bunalım, depresyon ve korkularından kurtulmak için psikolog yardımı alabilir. Bu açıdan bakıldığında psikoloğa gitmek her insan için belli bir dönemde ihtiyaç olacaktır. Tıp doktorları ile aynı kulvarda ilerleyen psikologlar insan psikolojisini hafife almamalıdır. Zaten yaptıkları deneylerde ya da gördükleri hastalarda bu yöntemin kesinlikle yanlış olduğu sonucuna elbet varacaklardır. Buna rağmen hala birçok psikolog hastasını küçük görebiliyor. Bu çok yanlış bir tutumdur

psikoloji

Ünlü Psikologlardan Bazıları

William James
İrlanda asıllı ve ABD’li filozoftur. 11 Ocak 1842 – 26 Ağustos 1910 tarihleri arasında yaşamıştır. Çocukluk yıllarında Avrupa seyahatleri yapmıştır. Harvard Üniversitesi’nde tıp ve tabiat bilimleri tahsili yapmıştır ve doktor olup 1896’da Harvard Üniversitesi’nde profesör olmuştur. İlk önemli eseri Psikolojinin
Prensipleri’dir (1890). Pragmatizm (1907) adlı kitabında felsefi görüşü pratiklik, faydalılık ve verimlilik kavramlarına açıklık getirmiştir. Ona göre bilgi, kişilik, bilinç, gerçek düşünce gibi şeyler faydalılık, verimlilik, pratiklik ölçüsüyle değerlendirilir. Din James’e göre yalnızca bir varsayımdır.

Sigmund Freud
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda, Pribor’da 6 Mayıs 1856’da doğmuştur. Ailesi Freud 4 yaşındayken Viyana’ya taşındı. Sigmund Freud ateist olduğunu açıkladığında babasının Yahudi olmasına rağmen özgür düşünceli bir ailenin üyesi olduğu için ters tepki almamıştır. Freud bilimle ilgilendiği için Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesine 1873’te girmiştir. Zengin olmadığı için istediği alanlarda çalışma yapamayan Freud’in, daha sonra Josef Breuer’la tanışması ile konuşma kültürünü oluşturmaları bir olmuştur. 1886’da Paris’ten Viyana’ya dönüp muayenehane açmış ve evlenmiştir.

Wilhelm Maximilian Wundt

Alman fizyolog, psikolog, filozof, profesör, tıp doktoru ve modern psikolojinin kurucularındandır. Almanya’da 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel psikoloji için en önemli adımı atmıştır. Şuanda psikolojik olarak hiçbir geçerliliği olmayan “KBY” olarak bilinen “konfüzyonel beden algısı” isimli konuda yaptığı çalışmaları ile döneminde kendisinden çokça söz ettirmiştir.

Alfred Binet

Fransız psikolog Binet Paris Üniveritesinde üniversite öğrenimini bitirmiştir. Cinsel fetişizm kavramını tanımlamıştır. Fransa’da sanatçı bir anne ve hekim bir babanın çocuğu olarak 8 Temmuz 1857’de dünayaya gelmiştir. Hukuk diploması almasına rağmen aile geleneği olduğu için hekimlik eğitimine başlamış, psikolojiye olan ilgisinden dolayı yarım bırakmıştır. Stanford-Binet Ölçeğini kendi çocuklarından yola çıkarak zeka-yaş oranına göre ortaya çıkarmıştır.

Burrhus Frederic Skinner

ABD’li ruhbilimcin ve yazardır. 20 Mart 1904’da Pennsylvania’da doğmuştur. “Skinner’in kutusu” adıyla bilinen deneyiyle öğrenmede edimsel (vasıtalı,operant) koşullanmanın önemini ortaya çıkarmış ve bu onun son dönemdeki en önemli psikologlardan biri olmasına neden olmuştur. 18 Ağustos 1990 tarihinde ölmüştür.

Güncel Psikolog Maaş Değerleri 20201

Güncel Psikolog Maaş Değerleri 20201 Psikolog maaşları her geçen yıl diğer mesleklerde de olduğu gibi değişim göstermektedir. Bu değişim kıdem, medeni durum, lisans üstü eğitimleri ve çocuk sayısı ile paralel olarak artmaktadır. Bekar ve çocuksuz olan aynı zamanda lisans eğitiminden sonra bir şey yapmamış bir psikolog ile anne/baba olmuş evli ve yüksek lisansını tamamlamış ayrıca ün kazanmış, çevresi olan bir psikoloğun maaşı elbette eşit değildir. Ancak bu eşitsizlik adildir. Çünkü bu şartlar yalnızca psikologlar için…

"Güncel Psikolog Maaş Değerleri 20201"

Psikolog ile Psikiyatr Arasındaki Fark Nedir?

Psikolog ile Psikiyatr Arasındaki Fark Nedir? Psikolog ile psikiyatr arasındaki farkı anlamak için öncelikle psikoloğun ve psikiyatrın tanımını yapmak gerekiyor. Psikolog Nedir? Psikoloğun kelime anlamı “ruh bilimci”dir. Psikologlar zihin ve ruh terapisi dediğimiz terapileri toplum, her ne kadar psikiyatrın yaptığını düşünse de bu psikoloğun görevidir. Bunun yanında psikoloğun tek görevi konuşmak değildir. Psikolog, insanlardan hayvanlara kadar uzanan geniş bir araştırma yapma alanına da sahiptir. Yaptığı araştırmalar ile yeni bir hastalığı bulup isimlendirebilir ya da varolan…

"Psikolog ile Psikiyatr Arasındaki Fark Nedir?"

Rosenhan Deneyi Nedir?

Rosenhan Deneyi Nedir? Rosenhan deneyi, psikoloji dünyasının ayağa kalkmasına neden olmuş tarihin en önemli deneylerinden biridir. Dr. David L. Rosenhan bu deney ile adını tarihe altın harflerle kazımış ve akıl hastanalerinin çalışma prensipi değiştirmiştir. Rosenhan, deneyleri ve çalışmaları sayesinde çokça bilinen ve tartışılan bir araştırmacıdır. Bu deneyini de 1973’te Science dergisinde yayımlamadan önce Kaliforniya, Arizona ve Harvard üniversitelerineki çalışmacılara ve bu alandaki işinin ehli insanara sunmuştur. Herkes tarafından ilgi ile karşılanmış ve her zaman ki…

"Rosenhan Deneyi Nedir?"