Radyofobi Nedir?

Radyofobi, kişinin yapay radyasyon dalgalarından ve X ışınlarından; kimi zaman cahillik, kimi zaman travma ile korkmasıdır. Radyofobi hastalığını genellikle hastane temizlikçileri, çernobil mağdurlarında sıklıkla görürüz. Tabii bu genellemenin yanı sıra; radyoaktif kirliliğin en minimal olduğu yerleşim yerlerinde de görülmesi mümkündür. Genelde yorgunluk, uyku ve duygu durum bozuklukları, bozulmuş hafıza ve konsantrasyon, kas  veya eklem ağrısı gibi birden fazla açıklanamayan fiziksel semptomla kendini gösterir. Çernobil Vakası ve Radyofobi Radyofobi vakalarının çok yüksek bir bölümü Çernobil’den sonra…

"Radyofobi Nedir?"

Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir?

Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir? Narsisizm diğer adıyla özseverlik, kişinin kendine fiziksel ya da zihinsel olarak duyduğu hayranlık, kendine tapma hissiyatı başka bir değişle kişinin kendine aşık olması durumudur. Bu kelimenin farklı tanımları da bulunmaktadır. Psikolojinin önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan nörolog Sigmund Freud narsisizmi “Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi” olarak tanımlamıştır. Narsisizm kavramı ilk cinsel bilimci Havelock Ellis tarafından cinsel ilişkide kendine hayran olma gibi anlamlarda…

"Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir?"

Zorba İnsan Psikolojisi

Zorba İnsan Psikolojisi Zorba kişinin psikolojisini anlamak sanıldığından daha kolaydır. Çünkü hareketleri açık ve sıktır. Ütopik eylemlerde bulunmadığı için öngörülebilen davranışlar sergiler. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu tip davranışlar sergileyen bir bireyin psikolojisine normal demek doğru olmaz. Tabii bu davranışlar travmatik sebeplere bağlandığı gibi sebepsiz yere ya da fazla pohpohlanmaktan da ortaya çıkabilir. Eğer bir kişi size sürekli kötü davranıyor, aşağılıyor, küçümsüyorsa bu sizin bir davranışınıza bilenmiş olduğu anlamına gelebilir. Fakat sadece sizden haz etmiyor…

"Zorba İnsan Psikolojisi"

Depresyon Nedir?

Depresyon Nedir? Depresyon, verilen ilginin az bulunması, sürekli bir mutsuzluk hali ve üzüntünün olduğu bir duygu durumu bozukluğudur. Aynı zamanda majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da isimlendirilir. Bu durumdan şikayetçi olan kişilerin düşünceleri ve duyguları genelde depresyondan negatif olarak etkilenir. Bu etkilerden bazıları fiziksel olabilir. Günlük hayatta yaptığımız şeyleri yaparken artık değmezmiş gibi gelebilir. Varoluşsal sancılar dediğimiz şey bu durumda baş gösterebilir. Neden var olduğunla ilgili sorular düşer beynine. Burdan da anlaşılacağı…

"Depresyon Nedir?"

Sosyo Fobi Nedir?

Sosyo Fobi Nedir? Sosyo fobi, yani anksiyete bozukluğu aynı zamanda sosyal fobi bozukluğu olarak da bilinen, bireyin topluluk içinde, sosyal olması gereken durumlarda diğer insanlar tarafından gülünç, çirkin, farklı, tuhaf veya utanç verici bulunmaktan korkması, kaygı duymasıdır. En sık görülen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Bu fobinin görülme sıklığı insanlarda %7 ve %12 arasında değişiklik göstermektedir. Kadınlarda karşı cinslerine oranla daha sık görülür. Yaş aralığı farklıllık gösterse de genellikle ergen ve gençlik dönemindeki bireylerde 13-20 yaş aralığında…

"Sosyo Fobi Nedir?"

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav Kaygısı Nedir? Sınav kaygısı; sınav esnasında oluşan endişe, başarısılık korkusu, tedirginlik ve huzursuzluk gibi kişinin duygularını yönetememesi sonucu oluşan yoğun kaygı durumudur. Fiziksel olarak ise titreme, kasılma, kusma isteği, baş dönmesi ve terlemeye neden olur. Hayatımızın merkezi olduğuna inandığımız ya da gereğinden fazla önem verdiğimiz sınavlar, iş görüşmeleri ve mülakatlarda karşı karşıya kalabileceğimiz bu durumu yönetmek kaygı esnasında zordur. Bazı durumlarda sınavdan sonra da sona ermeyebilir. Bu kişinin bünyesi ve ne kadar önemsediği ile…

"Sınav Kaygısı Nedir?"

Panik Bozukluk Nedir?

Panik Bozukluk Nedir? Aniden ortaya çıkan kaygı nöbetlerine panik atak denir. Genelde travma sonrası tetikleyiciler ile başlar. Düzenli olarak bir korku ve panik hissinin etkisi altında kalınılması sonucu ortaya çıkan bir tür aksiyete bozukluğudur. Panik atak yaşayan herkesin panik bozukluğu vardır diyemeyiz. Çünkü her insan hayatının belli dönemlerinde çeşitli sebeplerden panik ataklar geçirebilir. Bu panik ataklar panik bozukluğu yüzünden ya da yalnızca geçirdiği dönemsel stres, yaşadığı anlık korkular sebebiyle oluşabilir. Panik bozukluğu demek için sık…

"Panik Bozukluk Nedir?"

Pazartesi Sendromu Nedir?

Pazartesi Sendromu Nedir? Pazartesi günü, dünyadaki zamandan haberdar olan her insan için haftanın ilk günüdür diyebiliriz. Bazı farklar olsa da bahsi geçen pazartesi sendromu, adını haftanın ilk gününden aldığı için ilk gün sendromu olarak da adlanırılabilir. Hafta sonu; çalışan, okuyan yani bir işi, meşguliyeti olan hemen hemen herkes için yedi günlük süreçteki iki günlük tatildir. Ve insanlar iki gün dinlendikten sonra tekrar zorunda oldukları işlerine, sorumluluklarına dönmekte zorluk çekerler. Tekrar kalabalığa, ciddiyete, trafiğe dönmek istemezler.…

"Pazartesi Sendromu Nedir?"

Şizofreni Hastalığı Nedir?

Şizofreni bir bireyin davranışlarını, hareketlerini, gerçeği algılayış şeklini ve düşüncelerini çarpıtarak değiştiren, ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerini bozan psikiyatrik bir hastalıktır. Şizofreni Nedir? Ciddi ve kronik bir hastalık olan şizofrenide hastalar gerçeklikle arasındaki bağlantısını yitirerek farklı davranışlar sergilemeye, gerçek olmayan olaylara inanmaya ve kişiliklerini değiştirmeye eğilim gösterir. Hayat boyu süren bir hastalıktır ve bu nedenle sürekli olarak tedavi gerektirir. Doğru tedavi ile şizofreni hastalarında hastalık kontrol altına alınabilir. Bu sayede hastalar sağlıklı bir birey…

"Şizofreni Hastalığı Nedir?"

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk ya da diğer ismiyle manik depresyon ruh halleri, enerji, duygu ve düşüncelerdeki değişiklere yol açan bir psikolojik sorundur. Bu hastalığa sahip insanlar, zaman zaman çok sinirli; üzgün, ümitsiz durumda hisseder. Bu zamanlar bittiğinde ise normal bir insan olarak hayatlarına devam ederler. Bu durum iki kutuplu ruh hali arasında git gel yaşanması olarak da anlatılabilir. “Manik” kelimesi, kişinin heyecanlı ve yerinde durmakta zorlandığı döneme verilen isimdir. Bu dönemde sinirlilik, hislerine göre hareket etme ve…

"Bipolar Bozukluk Nedir?"