Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir?

Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir?

Narsisizm diğer adıyla özseverlik, kişinin kendine fiziksel ya da zihinsel olarak duyduğu hayranlık, kendine tapma hissiyatı başka bir değişle kişinin kendine aşık olması durumudur. Bu kelimenin farklı tanımları da bulunmaktadır. Psikolojinin önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan nörolog Sigmund Freud narsisizmi “Dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel enerji) egoya (ben) yönlendirilmesi” olarak tanımlamıştır.

Narsisizm kavramı ilk cinsel bilimci Havelock Ellis tarafından cinsel ilişkide kendine hayran olma gibi anlamlarda kullanılmıştır.

NARSİSİZM KAVRAMININ KÖKENİ

narsisizm

Narsisizm kavramı Yunan mitolojisinden gelmektedir. Irmak tanrısı Kephissos’un oğlu olan Narkissos tüm tanrıları kıskandıracak güzellikte doğmuştur. Hatta öyle güzeldir ki böyle bir canlının uzun süre yaşayıp yaşayamayacağı düşünülmüştür. Bunun üzerine bilge Tiresias “Uzun yaşayabilir, kendini tanımadığı müddetçe!” der.

Narkissos büyüdükçe tüm perileri kendine aşık edecek yakışıklılığa sahip olmuştur. Günün birinde Narkissos sudaki yansımasını görür ve bu yansımaya aşık olur. Kendisine olan sevgisiyle yanan Narkissos güzelliğinden vazgeçemeyeceğini anlar. Kendi kendine “Artık yalnızca ölüm kurtarır beni” diyen Narkissos böylece su kıyısında eriyip yok olur.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsisizmin ileri boyutta olmasıyla tıpta verilen isimdir. Kişinin kendi bedensel ve zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık, bağlılık ve tapma duygusu, kendini üstün görme ile zihinsel olarak meşgul olup bu durumun kendisine ve başkalarına verdiği yıkıcı hasarı görememesidir.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ

narsisizm

Narsistik kişilik bozukluğunun herhangi bir ilaçla tedavisi yoktur. Terapi alınarak tedavi edilen bu hastalık terapistler için en zorlu danışmanlardan biridir. Bu kişiler psikoterapiye gittiklerinde genellikle karşı tarafın kendilerini takdir etmesini beklerler. Aynı zamanda bu kişilerin birden fazla karakteri vardır. Girdikleri otama veya konuştukları kişiye göre hemen değişebilirler. Kendilerini karşı taraftan her zaman üstün görürler. Bu durumda terapistin sabırlı olması çok önemlidir. Eğer terapist sabırlı ve deneyimliyse hasta olan kişi giderek kendini övmektense yavaş yavaş kendi iç dünyasıyla tanışmaya başlar. Narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi de bu şekilde yapılmaktadır.

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

1. Büyüklenir diğer bir değişle böbürlenir. Sürekli kendisini övecek bir yer bulmaktadır.
2. Büyük ve sonsuz başarı, zekâ, güzellik gibi düşlerle uğraşıp durur.
3. Kendisinin tek ve eşsiz olduğuna sadece çok özel insanların kendisini anlayabileceğine inanır.
4. Çok beğenilmek ister, insanların övgüsünü toplamaktan hoşlanır.
5. Çoğu şeyi hak ettiğine inanmaktadır. Arzuladığı şeyler onun hak etmesidir.
6. Kendi çıkarları için başkalarını kullanır. (Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanır)
7. Empati yapmaz. Başkalarının duygularını anlamaya çalışmaz
8. Sürekli başkalarını kıskanır ve başkalarının da kendisini kıskandığını düşünür.
9. Kendini beğenmiştir. Başkalarına karşı inanılmaz derecede saygısız olabilir.

NARSİSİZM TÜRLERİ

narsisizm

Narsisizm aşırı büyüklenmeci / teşhirci ve kırılgan/hassas olarak iki temel boyutu görülmüştür.
Şimdi bu iki boyutun benzerliklerine ve farklılıklarına bakalım.

a)BÜYÜKLENMECİ NARSİSİZM

Büyüklenmeci narsisizmde büyüklenmecilik kişinin her şeyi hak görmesi ve her zaman en iyi olma çabası içinde olması şeklinde görülüyor.

Büyüklenmeci narsisizm de kişi sadece kendini umursama, küstahlık, diğer insanların duygularına ve tepkilerine karşı fazlasıyla duyarsız olma, kaygı yapmama veya düşük kaygı gibi özellikler gösterebilmektedir.

Büyüklenmeci narsisizmde kişinin kendini aşırı üstün gördüğünü biliyoruz. Kişi bu üstünlüğünü korumak aynı zamanda başkalarının hayranlığını kazanmak için saldırgan olma, antisosyal olma, öfkeli olma gibi davranışlar sergileyebilir.

Büyüklenmeci narsisizme sahip olan kişiler genellikle başlarda insanlar tarafından sevilse bile sonralarda pek hoş karşılanmazlar. Büyüklenmeci narsistlerin bir iş üzerinde olduğu zaman olumsuz uyaranlara tepki sürelerinin kısa olduğu gözlenmiştir.

Büyüklenmeci narsistler olumsuzlukları genellikle görmezden gelir.

Büyüklenmeci narsisizm; depresyon, kaygı bozuklukları ve psikolojik stresle ters düşmüştür. Genellikle kişiler stres yapmaz veya bir konu üzerinde uzun süre endişeli kalmaz.

narsisizm

b)KIRILGAN NARSİSİZM

Kırılgan narsisizm de ise büyüklenmeci narsisizmin tam aksi olacak şekilde fazla alçak gönüllülük, eleştiriye hassasiyet, duyarlılık, sürekli stres altında olma, acı çektiğini düşünme ve yakın ilişkilerinde belli olacak kendileriyle ilgili büyüklenmeci beklentiler gibi özellikleri bulunmaktadır.

Kırılgan narsisizme sahip kişiler de aynı şekilde kendileriyle ilgili büyüklenmeci duyguları olur. Ancak kırılgan narsisizme sahip kişiler bu duygularından utanabilir ve reddedilmek, dışlanmak gibi korkuları yüzünden sosyal ilişkilerden kaçınabilirler.

Kırılgan narsisizme sahip insanların özelliklerinde ise başkalarının onları sevmediklerinden ziyade onları tercih etmedikleri duygusu vardır.

Kırılgan narsistler sessiz büyüklenmecilik, eleştirilmeye veya değerlendirilmeye karşı fazla hassasiyet, başkaları tarafından değerlendirilme durumlarında oldukları zaman o ortamdan ayrılma veya bu durumdan kaçınma yöneliminde olabilirler.

Kırılgan narsistlerin kendilerini olumsuz uyaranlara odaklanma süreleri fazladır.

Kırılgan narsistler genellikle olumsuz olaylara karşı aşırı hassas olurlar.

Kırılgan narsistlerde ise depresyon, kaygı bozuklukları, yoğun utanç, çaresizlik duygusu görülebilmektedir.

psikolojizm.com

Kaynakça:1

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Suanur Kömürkara

Şuanur Kömürkara; psikoloji genel bölümü makale yazarı, öğrenci

Narsisizm Nedir? Narsistik Aşk Nedir?” konusunda Bir Fikir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.